Garantievoorwaarden

ALGEMENE GARANTIE  (projectbouw) 

Vijf jarige garantie op al onze producten 

Eerste jaar volledige garantie. Eventueel defecte armaturen worden vervangen. Loonkosten, eventuele hoogwerkers (onder voorwaarden) en materialen komen voor rekening van Profleds.

2e en 3e jaar:

Garantie. Eventueel defecte armaturen worden vervangen. Loonkosten en materialen komen voor rekening van Profleds. Hoogwerkers en eventuele steigers worden doorberekend.

4e en 5e jaar:

Garantie. Eventueel defecte armaturen worden vervangen. Loonkosten en Hoogwerkers en eventuele steigers worden doorberekend.

BRING-IN GARANTIE (Leveringen/afhalingen) 

Profleds BV verleent een "bring-in" garantie voor alle geleverde producten voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen in Europa. De garantie wordt niet verleend indien andere dan materiaal of fabricagefouten worden geconstateerd.

Uitgesloten van de garantie zijn in het bijzonder:
a) Periodieke inspectie, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen door normale slijtage
b) Transport en reiskosten en die door op- en afbouw van het product ontstane arbeidskosten
c) Verkeerd gebruik en misbruik van het product en bij onjuiste installatie
d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, verkeerde netspanning, onjuiste ventilatie    of andere, niet door Profleds BV te verantwoorden redenen.

Om aanspraak te maken op de garantie stuurt of brengt u het product, op eigen kosten met het aankoopbewijs en in een degelijke verpakking, naar het volgende adres:

Profleds BV, Horsterweg 7a, 6199 AC Maastricht-Airport

Als bewijs van aankoop worden geaccepteerd:
- Een geldig ordernummer voor een bestelling via de website van Profleds.nl
- Een van een datum voorziene aankoop bon van Profleds BV, voorzien van de prijs en de productomschrijving.

Onze garantie reparatie service zal het beschadigde product controleren en repareren indien nodig. Profleds bv vervangt defecte producten naar eigen inzicht door nieuwe of gereviseerde producten, die qua uiterlijk en functie overeen komen met het originele product. 

Uw gerepareerde product of vervangend product sturen of brengen wij vervolgens terug naar uw verzendadres. Defecte producten waarvan het model niet meer leverbaar is, worden vervangen door een soortgelijk model, indien beschikbaar. Anders wordt een product met soortgelijke functies geleverd. Een vervangend product heeft de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, maar minimum 24 maanden.

Deze fabrieksgarantie beperkt niet uw wettelijke rechten jegens ons die voortvloeien uit het met ons gesloten koopcontract. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. De garantie van de fabrikant doet dus geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, maar breidt uw rechtspositie juist uit.

Indien het gekochte artikel gebreken vertoont, kunt u in het kader van de wettelijke garantie altijd contact met ons opnemen, ongeacht of er een garantiegeval bestaat of dat er een beroep op de garantie wordt gedaan. Het gebruik van deze rechten is gratis.